Logo CMFC

Player & Staff

Staff (ทีมงานผู้ฝึกสอน)
staff
ทนงสักธิ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
staff
ชัยวัฒน์
ฟิตเนส เทรนเนอร์
staff
ณัฐวุฒิ​
นักกายภาพบำบัด
staff
ธนเกียรติ
เจ้าหน้าที่ทีม
staff
ไพโรจน์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน
staff
จักรกริช
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
staff
นิวัฒน์
ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู
staff
คเณศ
เจ้าหน้าที่ทีม
staff
เดชาธร
เจ้าหน้าที่ทีม
staff
ภัทรพงษ์
นักกายภาพบำบัด

PRINCIPAL SPONSORS